Bel ons: 09 378 88 10

360° OmniVue

360° OmniVue is een 360° camerasysteem voor vrachtwagens, bussen en andere voertuigen. Het systeem geeft de bestuurder een vogelperspectief van het voertuig en de omgeving op de monitor in de cabine. Door dit complete overzicht zijn er geen dode hoeken meer rondom het voertuig.

Download de 360° OmniVue productfiche hier »

Neem voor informatie over montage van het camerasysteem contact met ons op of bel ons op het gratis nummer 0800 610 10.

360° OmniVue: een investering in veiligheid

Smalle straatjes, onoverzichtelijke punten of drukke distributiecentra: het zijn maar een paar van de uitdagingen waar chauffeurs dagelijks mee te maken hebben. Daar komen vaak nog voetgangers of etsers bij die vanuit het niets lijken op te duiken. Kortom, je hebt als chauffeur een enorme uitda- ging om iedere dag ongeschonden van A naar B te geraken.

Dode hoeken nemen een groot deel van het zicht naast en achter trucks of bestelwagens weg. Daarom is het voor de chauffeur onmogelijk om alles wat er rond zijn of haar voertuig gebeurd, te overzien. Ongelukken zijn daar helaas maar al te vaak een gevolg van.

Meer ongevallen met trucks

De laatste jaren is er een dalende trend in het aantal ongeluk- ken in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Helaas geldt dat niet voor het aantal ongelukken waar trucks bij betrokken zijn. Dat is volgens de cijfers van de VSV in 2016 juist gestegen ten opzichte van 2015.

Verkeersongevallen lossen zichzelf dus niet zomaar op. Hiervoor zijn allerlei inspanningen en maatregelen nodig. Niet alleen van of ciële instanties, maar van iedereen die aan het verkeer deel- neemt. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen of techni- sche hulpmiddelen voor chauffeurs. Alles dat eraan bijdraagt om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen is het waard om te benutten.

Technische hulpmiddelen

Een voorbeeld van zo’n technisch hulpmiddel voor chauffeurs is 360° OmniVue. Met dit camerasysteem krijgt de chauffeur een bovenaanzicht van de omgeving rond het voertuig. Zo kan hij of zij dus in één oogopslag zien of er personen of obstakels rondom het voertuig zijn. Het risico op ongevallen wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Het camerasysteem werkt met vier camera’s. Eén aan iedere zijde van het voertuig. De beelden die deze vier afzonderlijke camera’s registreren, worden in een speciale ‘ECU-box’ samengevoegd tot één bovenaanzicht. Hierbij lopen de beelden vloeiend in elkaar over. Dit complete overzicht heeft de chauffeur tot zijn of haar beschikking op een monitor in de cabine.

Door het complete overzicht dat 360° OmniVue biedt, neemt niet alleen de kans op ongevallen af. Er is namelijk ook minder risico op schades. Paaltjes, geparkeerde auto’s en andere obstakels rond het voertuig zijn nu immers te zien. Dat dit veel voordelen biedt voor transporteurs mag geen verrassing zijn. Naast een verlaging van de schadekost zijn er minder vervangende voertuigen nodig.

Waarom 360° OmniVue?

Bovenaanzicht van voertuig en omgeving

Geen dode hoeken meer rond het voertuig

Minder risico op schade en ongevallen

Draagt bij aan MVO-doelstellingen

360° OmniVue bestaat uit volgende onderdelen

Monitor

Monitor

360° OmniVue is standaard voorzien van een 7″ LCD-monitor. Op deze monitor is links het bovenaanzicht van het voertuig en de omgeving te zien en aan de rechterkant het beeld van één van de camera`s. Dit wordt d.m.v. `triggers` aangestuurd. Liever een andere monitor, of 360° OmniVue aansluiten op de bestaande apparatuur? Informeer naar de mogelijkheden.

4 Groothoekcamera's

4 Groothoekcamera's

Aan iedere zijde van het voertuig wordt een camera met een kijkhoek van 180° gemonteerd. Het blikveld van deze camera`s omvat een ruim gebied naast het voertuig. Standaard wordt het beeld van de frontcamera op de monitor getoond, maar bij links- of rechts afslaan of achteruitrijden, wordt het beeld van één van de andere camera`s getoond.

ECU-box

ECU-box

De ECU-box is `where the magic happens`. De vier beelden van de afzonderlijke camera`s worden hier samengevoegd tot één bovenaanzicht waarbij de camerabeelden vloeiend in elkaar overlopen. Dit is het beeld dat aan de linkerkant van de monitor te zien is.

Digitale recorder

Digitale recorder

Vul dit product aan met een digitale recorder en bekijk de beelden later terug.

De digitale recorder DR-400, slaat de beelden die de vier camera`s maken op, zodat deze later terug te kijken zijn. Hiermee is bijvoorbeeld de toedracht van een ongeluk te achterhalen of kan een (valse) schadeclaim onderzocht worden.

Subsidie voor veiligheid en milieu

Op 29 september heeft de Vlaamse regering het subsidiesysteem ‘Ecologisch en Veilig Transport’ goedgekeurd. Hiermee wil het Vlaamse transporteurs die zich inspannen voor milieuvriendelijk en veilig transport een duwtje in de rug geven. Het gaat hierbij om inspanningen die verder gaan dan de wet voorschrijft. Ondernemingen die minstens één vrachtwagen van ten minste 3,5 ton gebruiken voor goederenvervoer komen in aanmerking.

Omdat 360° OmniVue bijdraagt aan meer verkeersveiligheid, komt het camerasysteem in aanmerking voor deze subsidie. Transporteurs krijgen tot 80% van de aanschafprijs van 360° OmniVue terugbetaald als zij zich aanmelden voor deze subsidie.

Wat kost het U nu feitelijk, is veiligheid werkelijk te duur? Neen! Voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, volg deze link en overtuig uzelf.

Meer info over de subsidie van de Vlaamse Overheid »

Minder risico op schade & ongelukken en tegelijkertijd kosten besparen?

Vraag vandaag nog een offerte aan »

Alle producten